Pravne napomene

Iako koristimo vrhunsku sigurnosnu tehnologiju, ne možemo preuzeti odgovornost za štetne sadržaje, 'spyware' ili viruse koji cirkuliraju internetom. Korisnik ovih stranica obvezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.

Korisnik ovih stranica suglasan je da hotel „Malin“ ne odgovara za greške u prijenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prijenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Web stranice hotela „Malin“ su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korištenja ovih web stranica.

Hotel „Malin“ pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene biti će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.

Reklamacije:

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom: Gost je dužan na dan dolaska odmah na recepciji  reklamirati neodgovarajuću uslugu ili o tome obavijestiti prodaju hotela Malin, e-mail: sales@hotelmalin.com.

Gost je dužan surađivati s osobljem smještajne jedinice u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, hotel Malin nije dužan uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije osoblja smještajne jedinice,  u tom slučaju, najkasnije 14 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno sa  popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora na jedan od sljedećih načina:e-mailom na sales@hotelmalin.com ili poštom na adresu  Hotel Malin, Kralja Tomislava 23, 51511 Malinska, CROATIA.

Hotel Malin će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 14 dana.

Hotel Malin se obvezuje donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Hotel Malin može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Hotel Malin će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Dok hotel Malin ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.