Opći uvjeti poslovanja

Zahvaljujmo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja hotela:

 • Akontacija od 30 % je potrebna za rezervaciju, ostatak po dolasku gosta. Hotel „Malin“ tereti karticu gosta odmah po izvršenoj rezervaciji.
 • Prijava u hotel, moguća je nakon 14:00, na dan dolaska.
 • Odjava sobe se mora obaviti do 10:00, na dan odlaska.
 • Konačni obračun usluga vrši se na recepciji hotela prije odlaska.
 • Navedene cijene su informativne
 • Za rezervirane boravke plaćanje se vrši na recepciji prema važećem cjeniku u kunama na dan plaćanja.
 • Hotel pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.
 • Rezervaciju držimo do 22:00 sati, na dan dolaska.

Uvjeti otkaza rezervacije

 • Rezervacija se može otkazati najkasnije 5 dana prije dolaska, kontaktiranjem našeg rezervacijskog centra na e-mail: hotelmalin@ri.t-com.hr
 • U slučaju otkaza rezervacije 5-0 dana prije dolaska, akontacija je nepovratna
 • U slučaju nedolaska gosta, akontacija je nepovratna

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: hotelmalin@ri.t-com.hrGPP "Mikić" d.o.o., Hotel Malin, Kralja Tomislava 23, 51 511 Malinska, OIB: 8238614335
Tel: 00 385 51 850 234, Fax: 00 385 51 850 259, E-mail: hotelmalin@ri.t-com.hr; sales@hotelmalin.com