Dvorana "Katarina"

Ugodan je i osmišljen prostor za održavanje većih sastanaka, konferencija za tisak te edukativnih seminara i prezentacija do 45 osoba. Opremljena je audio i video opremom.

Tehničke karakteristike:

dužina x širina: 9 x 7 m
površina: 63 m2


Audio vizualna i ostala oprema:

•LCD projektor
•Wi fi internet
•flipchart set
•whiteboard
•projekcijsko platno
•prijenosno računalo
•DVD/CD player
•VHS video player
•razglas i set mikrofona
•oglasni pano
•laser pointer
•fotoaparat
•TV monitor